برچسب های نوشته ها : رضا صالح جلالی

نقش نهادهای مردمی در توسعه

نقش نهادهای مردمی در توسعه
 *رضا صالح‌جلالی   نظریه "تکامل گرایی"، دگرگونی اجتماعی را فرایندی یکسویه، آرام، تدریجی و انباشتی از شکل ساده به شکل پیشرفته تعریف می‌کند. با تکامل ذهن بشر، سازمان‌های اجتماعی نیز تحول می‌یابند. دورکیم در کتاب "تقسیم کار اجتماعی" گذار از جامعه سنتی و ساده به جامعه پیشرفته و صنعتی را تحول از پیوند مکانیکی به پیوند ارگانیکی تفسیر می‌نماید. در ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2019 موج پرس. محفوظ است.