آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار کل کشور اعلام شد

 آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار کل کشور اعلام شد

موج پرس:: معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار سراسر کشور را بر اساس نوع فعالیت و گستره توزیع تا ابتدای مهر سال جاری به تفکیک استان‌ها تدوین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، از مجموع پنج هزار و ۶۷۹ نشریه دارای مجوز در سراسر کشور، تعداد دو هزار و ۶۳۵ نشریه هم اکنون در حال انتشار است که از این تعداد، استان تهران با انتشار یک هزار و ۳۴۹ نشریه از مجموع دو هزارو ۹۸۶ نشریه دارای مجوز، واجد بیشترین فراوانی انتشار نشریه در سراسر کشور است.

بنابر این گزارش، از مجموع دو هزار و ۹۸۶ نشریه دارای مجوز در استان تهران، تعداد ۱۰۱ نشریه به صورت روزنامه، ۲۰۶ هفته نامه، ۱۴۷ دوهفته نامه، ۸۴۷ ماهنامه، ۱۶۱ دو ماهنامه، یک هزارو ۲۵۱ فصلنامه، ۲۳۴ دو فصلنامه، ۲۶ سالنامه، ۴نشریه به صورت دو شماره در هفته، ۴ نشریه به صورت سه شماره در هفته و ۵ نشریه به صور دیگر منتشر می‌شود.

گزارش آماری سایر استان‌ها به ترتیب فراوانی مجوز انتشار نشریه و به تفکیک ارائه می‌شود:

خراسان رضوی: دارای ۲۳۲ نشریه دارای مجوز و ۸۵ نشریه در حال انتشار

اصفهان: دارای ۲۲۳ نشریه دارای مجوز و ۱۱۶ نشریه در حال انتشار

قم: دارای ۱۹۸ نشریه دارای مجوز و ۶۲ نشریه در حال انتشار

گیلان: دارای ۱۶۸ نشریه دارای مجوز و ۹۹ نشریه در حال انتشار

کرمان: دارای ۱۶۶ نشریه دارای مجوز و ۱۰۲ نشریه در حال انتشار

آذربایجان شرقی: دارای ۱۴۷ نشریه دارای مجوز و ۷۹ نشریه در حال انتشار

مازندران: دارای ۱۲۷ نشریه دارای مجوز و ۵۷ نشریه در حال انتشار

فارس: دارای ۱۲۳ نشریه دارای مجوز و ۴۶ نشریه در حال انتشار

یزد: دارای ۱۰۷ نشریه دارای مجوز و ۷۲ نشریه در حال انتشار

خوزستان: دارای ۱۰۲ نشریه دارای مجوز و ۴۱ نشریه در حال انتشار

آذربایجان غربی: دارای ۸۷ نشریه دارای مجوز و ۵۶ نشریه در حال انتشار

مرکزی: دارای ۸۳ نشریه دارای مجوز و ۴۷ نشریه در حال انتشار

لرستان: دارای ۷۲ نشریه دارای مجوز و ۳۱ نشریه در حال انتشار

سیستان و بلوچستان: دارای ۷۱ نشریه دارای مجوز و ۲۲ نشریه در حال انتشار

همدان: دارای ۶۸ نشریه دارای مجوز و ۲۹ نشریه در حال انتشار

اردبیل: دارای ۶۲ نشریه دارای مجوز و ۱۵ نشریه در حال انتشار

البرز: دارای ۶۱ نشریه دارای مجوز و ۲۷ نشریه در حال انتشار

سمنان: دارای ۶۱ نشریه دارای مجوز و ۲۶ نشریه در حال انتشار

زنجان: دارای ۵۶ نشریه دارای مجوز و ۲۸ نشریه در حال انتشار

بوشهر: دارای ۵۵ نشریه دارای مجوز و ۳۱ نشریه در حال انتشار

قزوین: دارای ۵۵ نشریه دارای مجوز و ۲۵ نشریه در حال انتشار

کهکیلویه و بویراحمد: دارای ۵۰ نشریه دارای مجوز و ۲۸ نشریه در حال انتشار

چهار محال و بختیاری: دارای ۴۸ نشریه دارای مجوز و ۱۹ نشریه در حال انتشار

خراسان جنوبی: دارای ۴۷ نشریه دارای مجوز و ۲۵ نشریه در حال انتشار

کرمانشاه: دارای ۴۵ نشریه دارای مجوز و ۲۱ نشریه در حال انتشار

گلستان: دارای ۴۴ نشریه دارای مجوز و ۳۲ نشریه در حال انتشار

ایلام: دارای ۴۰ نشریه دارای مجوز و ۲۳ نشریه در حال انتشار

کردستان: دارای ۳۵ نشریه دارای مجوز و ۱۵ نشریه در حال انتشار

هرمزگان: دارای ۳۵ نشریه دارای مجوز و ۱۹ نشریه در حال انتشار

خراسان شمالی: دارای ۲۵ نشریه دارای مجوز و ۸ نشریه در حال انتشار

درباره نویسنده

117مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2021 موج پرس. محفوظ است.